Aplikace Logopedie

Google Play       Apple

Procvičování správné výslovnosti hlásek ve slovech a větách

YouTube – Instruktážní videa  

 

Aplikace Logopedie je určena pro děti, které chodí na logopedii a učí se správnou výslovnost různých hlásek. Aplikace je vhodná k procvičení hlásek ve slovech a ve větách. Aby byla aplikace při procvičení účinná, je nutné, aby dítě umělo hlásku správně vyslovit. S prvotním nácvikem, neboli vyvozením hlásky musí nejdříve pomoci logoped. S těmito aplikacemi bude logopedie pro vaše děti zábavná, motivující a dosáhnete určitě lepších výsledků.