Hláska Č

Č – slova    Č – věty     L – slova    L – věty    R – slova    R – věty

Logopedická cvičení – hláska Č ve slovech

Hláska Č : na začátku

Hláska Č : na konci slova

Hláska Č : uprostřed v uzavřené slabice

Hláska Č : uprostřed v otevřené slabice