Hláska R

Č – slova    Č – věty     L – slova    L – věty    R – slova    R – věty

Logopedická cvičení – Hláska R

Hláska R – na začátku (RA,RE)

Hláska R – na začátku (RI, RY, RO,RU)

Hláska R – v otevřené slabice

Hláska R – na konci

Hláska R – TR, DR na začátku