Hláska R

Logopedická cvičení – Hláska R

Hláska R – na začátku (RA,RE)

Hláska R – na začátku (RI, RY, RO,RU)

Hláska R – v otevřené slabice

Hláska R – na konci

Hláska R – TR, DR na začátku