Hláska L – slova

Č – slova    Č – věty     L – slova    L – věty    R – slova    R – věty

Logopedická cvičení – hláska L

Hláska L – na začátku (LA, LE)

Hláska L – na začátku (LI, LO, LU)

Hláska L – uprostřed (LA, LE)

Hláska L – uprostřed (LI, LO, LU)

Hláska L – na konci