Mgr. Eva Kolesová, logopedka

Mgr. Eva Kolesová – klinický logoped s dlouholetou praxí v oboru klinická logopedie. Má zkušenosti s prací s dětmi i dospělými. Pracuje na poli logopedie v resortu zdravotnictví i školství. V průběhu celé své praxe působí v ambulanci klinické logopedie, vede logopedické kroužky pro děti v mateřských školách, provádí odborné přednášky, semináře a webináře pro lékaře, učitele a rodiče dětí mateřských škol. Byla  součástí týmu Centra podpory žáků s SVP na základních školách Prahy 8. Vede logopedickou poradnu v Praze.

Co říká o své práci:
Logopedie je především mým koníčkem, nikoliv pouhou prací. Ke každému svému klientovi přistupuji individuálně, zajímá mě nejen jeho řeč, ale také jeho život, vnitřní pocity, prožívání a sny. Ať už se jedná o dospělé nebo děti. Každému poskytuji odbornou péči, ale také lidský a přátelský přístup. Ke každému dítěti mám blízký vztah, snažím se získat nejdříve jeho důvěru a navázat osobní kontakt. Když si věříme a máme přátelský vztah, dokážeme někdy i nemožné! Nikdy se nevzdáváme a společně dosahujeme jednoho cíle za druhým, než dojdeme do zdárného konce. Obohacujeme své životy navzájem a učíme se jeden od druhého. Naším společným cílem je hezky strávený čas na logopedii a zároveň dosahování výborných výsledků.

Na logopedii mě baví její různorodost, tvorba a objevování nových věcí a pomůcek, setkávání s lidmi a jasná zpětná vazba, jestli se nám daří nebo ne. Ráda předávám své vědomosti a zkušenosti, pomáhám studentům a motivuji lidi. Podílela jsem se na vzniku krásných logopedických karet a také na aplikaci, kterou na logopedii rádi používáme. Doporučuji ji všem, kteří si chtějí zpestřit logopedická cvičení výslovnosti hlásek. Věřím, že se Vám bude líbit.