Hláska R – věty

Hláska R, věty , na začátku

Hláska R, věty , na začátku (2)

Hláska R, věty , uprostřed

Hláska R, věty , se souhláskou (2)